fivFast Idle Valve มีหน้าที่สำหรับช่วยเร่งให้รอบเดินเบาของเครื่องยนต์สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้รอบของเครื่องยนต์ไม่คงที่ ในขณะที่เครื่องยนต์ยังไม่เข้าสู่อุณหภูมิที่พร้อมใช้งาน โดยในตัวของ Fast Idle Valve จะมี sensor ตรวจจับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นอยู่ โดยในสภาวะที่เครื่องยนต์ยังมีอุณหภูมิต่ำมากๆอยู่ valve จะเปิดทำให้มีอากาศไหลผ่านได้มาก รอบเครื่องจะเร่งสูงขึ้น ปกติจะอยู่ที่ประมาณ 1400 รอบ จากนั้นเมื่อน้ำในระบบมีอุณหภูมิสูงขึ้น valve จะค่อยๆดันตัวขึ้นเพื่อปิดทางเดินของอากาศ จนเมื่อเครื่องยนต์เข้าสู่สภาวะการทำงานที่อุณหภูมิปกติ Fast Idle Valve ก็จะปิดสนิทไม่มีอากาศไหลผ่าน รอบเดินเบาของเครื่องจะลดลงสู่สภาวะปกติ Fast Idle Valve จะถูกตัดการทำงานออกไป รอบเดินเบาจะถูกควบคุมด้วย EACV แทน
อาการเสีย: จะทำให้รถมีอาการรอบเดินเบาไม่นิ่ง รอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นและต่ำลงสลับกัน เหมือนกับเราเบิ้ลคันเร่งอยู่ตลอดเวลา ต้องรอจนให้น้ำในระบบร้อนจัดจริงๆถจึงจะหาย(เพื่อที่ valve จะได้ปิดทางเดินอากาศได้สนิท) สาเหตุเนื่องมาจาก เมื่อเครื่องยนต์เข้าสู่สภาวะการทำงานปกติแล้ว แต่ว่า valve ยังปิดไม่สนิท ทำให้มีอากาศไหลเข้าเครื่องยนต์มากเกินไป จึงเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นขึ้น ในทางกลับกันเราสามารถตัดการทำงานของ Fast Idle Valve ทิ้งไปได้เลย แต่อาจมีปัญหาในตอนที่เครื่องยนต์เย็นหรือมีอุณหภูมิต่ำมากๆ ซึ่งอาจทำให้ start ไม่ติดได้ เนื่องจากอากาศที่ไหลเข้าเครื่องยนต์มีปริมาณน้อยเกินไป เพราะว่าการเปิดปิดของ valve นั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นในระบบเท่านั้น

วิธีการตรวจสอบ:

  • ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ ในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ (อุณหภุมิของนำหล่อเย็นต่ำกว่า 30 องศา)
  • ให้ทำการถอดฝาครอบด้านบนของวาล์วออก โดยใช้ไขควงไขน็อต 2 ตัวออก จากนั้นจะสังเกตุเห็นว่ามี o-ring อยู่หนึ่งอัน ให้ทำการตรวจสอบไปตอนนี้เลยก็ได้ ว่ายังอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้อยู่ คือ ไม่ขาด ไม่แข็ง แตกหัก หรือไม่มีสภาพที่ไม่สามารถที่จะป้องกันการรั่วของอากาศได้
  • ให้ทำการตรวจสอบว่ามีอากาศไหลผ่านขึ้นมาทางด้านบนได้หรือเปล่า โดยจะปกติจะต้องได้ยินเสียงของอากาศ หรืออาจใช้มืออังดูบริเวณที่ถอดฝาครอบวาล์วออก จะต้องมีลมไหลผ่านขึ้นมา แสดงว่าปกติ
  • รอจนเครื่องยนต์เข้าสู่อุณหภูมิใช้งานปกติ จะสังเกตุได้จากพัดลมทางด้านหน้าเริ่มหมุน
  • ให้ทำการตรวจสอบที่ Fast Idle Valve อีกครั้ง วาล์วจะต้องปิดสนิท จะต้องไม่มีอากาศไหลผ่านขึ้นมาได้ ถ้าไม่เป็นไปตามนี้แสดงว่าวาล์วทำงานผิดปกติ
  • ให้ทำดับเครื่องยนต์ แล้วการตรวจสอบ o-ring ที่อยู่ภายในตัววาล์ว โดยจะต้องทำการไขน็อต 12 mm 3 ตัว โดยใช้ประแจเบอร์ 12 จะสังเกตุเห็นท่อยางที่ส่งน้ำหล่อเย็นเข้ามาตรวจสอบต่ออยู่ ยังไม่ต้องทำการไขก็ได้ จากนั้นค่อยๆแงมตัววาล์วออกมา จะเห็น o-ring วงกลม และวงรีอยู่ด้านในอีกอย่างละอัน ให้ทำการตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปว่ายังพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้ทำการเปลี่ยนอันใหม่ไปเลยก็ได้ โดย o-ring สองตัวนี้จะป้องกันไม่ให้อากาศรั้วออกมาเมื่อเราทำการยึดวาล์วเข้ากับตัว Throttle Body
  • จากนั้นตรวจสอบพลาสติกที่อยู่ภายในตัวถังวาล์ว สังเกตุว่าเป็นเกลียวสามารถหมุนปรับได้ โดยถ้าเกิดปัญหาในกรณีที่พอเครื่องยนต์ร้อนแล้ววาล์วไม่ปิดเราก็ทำการหมุน พลาสติกตัวนี้ให้ต่ำลงไปอีกเพื่อที่วาล์วจะได้ปิดสนิท(เปิดดูแล้วจะรู้เอง)
  • จากนั้นทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วทำการตรวจสอบตามวิธีการขั้นตนอีกครั้ง
    ราคาของ Fast Idle Valve ของใหม่ก็ตัวละ 1,250 บาท ครับ

Reference: